Reklamera

Reklamera Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska. Garantitid gäller under 12 månader från levererad vara.

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Be4You, genom att nyttja formulär på www.be4you.se. Genom ett förenklat förfarande kan du fotografera felet på produkten och bifoga bilder i formuläret, vilket ersätter inskickad produkt. På anmodan från Be4You skall varan sändas in till Be4You. När reklamation gäller glasögon, teknik- och presentartiklar begär vi oftast in produkten. När reklamationen godkänts kompenserar Be4You dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. fraktkostnader). Be4you kontrollerar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för att täcka Be4You:s kostnader för returen.

För att kunna hantera er reklamation så snabbt som möjligt behöver vi se foton på produkten, enligt instruktion nedan.

reklamationsbild  
    Gör så här:
  • 1. Fotografera felet på varan.
  • 2. Fyll i formuläret och ladda upp bilderna i enlighet med instruktionen.
  • 3. Klicka på ”Registrera reklamation”.
  • 4. Du erhåller en bekräftelse att reklamationen är inskickad till Be4You.
  • 5. Inom ca 1 vecka erhåller du svar om din reklamationen godkänns och ersätts i dessa fall med ny produkt.

Fyll i dina uppgifter här