Vårt ansvar

Miljöpåverkan och etiska riktlinjer

Vi på Be4You har en stark koppling till barn och ungdomar. Det är ungdomarna vi vill hjälpa att skapa sin egen framtid med aktiviteter både i skola och i idrottslivet. Att göra saker gemensamt ökar samarbetsviljan och respekten för varandra – det vill vi bidra till. Extra viktigt är det för oss att värna om hållbarhet och miljö, en miljö som våra unga ärver. Be4You strävar därför att inköp och leveranser håller en hög standard både vad gäller miljöaspekten och etiska villkor.

Produkthållbarhet

Produkternas hållbarhet är en väldigt viktig del av vårt miljöarbete. Det innebär att vi ställer krav på kvalité i såväl råvara som produktion av våra leverantörer – allt för att garantera en hållbar produkt. En hållbar produkt sparar miljön! Du kan hjälpa oss! Om du vårdar dina plagg och tvättar dem på rätt sätt kan du bidra till att minska miljöpåverkan. Läs gärna mer om hur man minskar påverkan på miljön genom att du tar hand om ditt klädesplagg på rätt sätt. Läs mer.

Inköpskontroll Be4Yous huvudleverantör har en lång erfarenhet av att köpa in produkter internationellt direkt från fabrik. Att säkerställa en god kvalitet genom hela leveranskedjan, både gällande själva produkten och processen, kräver god insikt och kontroll i alla led, vilket säkerställs genom Iso-certifiering.   Iso-certifiering är en modell för hur företag genom strukturerade processer ständigt kan förbättra sig får, vilket är väsentligt för att minimera den totala påverkan över tid. Läs mer om ISO9001 och ISO14001.

Produktgaranti Vårt hållbarhetsarbete är viktigt för oss och vi vet att vi kan! Därför kan vi också ge upp till ett års garantier på våra produkter. Gäller för produkter som hanterats enligt skötselanvisning.

Vi alla påverkar vår miljö Vi vet att vi påverkar vår omgivning när vi producerar och levererar varor. Men vi vet också, om vi tar hänsyn till miljön, skapar vi betydligt mindre påverkan på vår jord och inte minst förbättrar livsvillkoren och den lokala miljön där varor produceras. För att säkerställa detta, arbetar vi med leverantörer som följer våra miljö- och hållbarhetskrav.

Business Social Compliance Initiative (BSCI) Extern organisation som ser till att våra leverantörer följer vår uppförandekod. De förenar över 1 300 företag kring en uppförandekod, och de stödjer vår strävan att bygga en etiskt riktig leverantörskedja genom 11 stycken huvudområden: • Arbetarnas rätt att organisera sig fackligt samt sluta kollektivavtal • Rättvis ersättning • Hälsosam och säker arbetsmiljö • Speciellt skydd för ung arbetskraft • Inget slav eller annat icke frivilligt arbete • Hanterar affärer etiskt utan mutor och korruption • Ingen diskriminering, vare sig ur ras, religion eller könstillhörighet • Reglerade arbetstider • Inget barnarbete • Säkra arbetsförhållanden med kontrakt • Miljöskydd